دوره خصوصی آموزش سطح مقدماتی و سطح متوسط نرم افزار SPSS در بستر اینترنت در حال برگزاری است. در این دوره درباره مدیریت داده ها، توصیف داده ها با استفاده از شاخص های آماری و رسم نمودارهای آماری، انجام آزمون های آماری و مدل سازی برای بررسی ارتباط بین متغیرها صحبت شده است.

در صورت تمایل به برقراری این دوره برای شما، کافیست با ما تماس بگیرید.