به داده بازار خوش آمدید

نگاه شما، متد شماست!
نگاه کلیدی و فوت کوزه گری در آگنا این است که هر داده خامی هویت منحصر به فردی دارد. آماردانان و متخصصان علم داده با تخصص و مهارت خود، داده های خام را به محصولات قابل ارایه و داده های ارزشمند تبدیل می کنند. داده بازار یک فروشگاه آماری است که محصولات و خدمات متخصصان ماهر آگنا را با تنوع بالا در قالب آگناکالا، آگنامپ و آگناپلاس ارائه می نماید.

پرسشنامه

پرسشنامه، یکی از متداول ترین ابزارهایی است که برای دستیابی به داده مورد استفاده قرار می گیرد.

تهیه طرح آمارگیری

در یک طرح آمارگیری از مسیر پژوهش از هدف تا نتیجه مورد توجه قرار می گیرد. ترسیم چنین مسیری نیازمند تجربه و مهارت است.

جمع آوری داده

مراجعه به واحدهای آماری و ثبت داده با توجه به موضوع و هدف توسط یک فرد آموزش دیده باعث افزایش نرخ دستیابی به داده و صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد.

داده درست

بهترین و پیچیده ترین روش های تحلیل داده که در حوزه های آمار و علم داده مورد استفاده قرار می گیرند، بدون داشتن داده هایی که بر پایه روش های اصولی تهیه شده باشند، راه به جایی نمی برند.

راهنمای تحقیق و توسعه

هر محقق یا صاحب کسب و کار حرفه ای می داند که آگاهی از پیشینه موضوع پژوهشی یا تحقیقات بازار یکی از ارکان تحقیقات یا رشد و توسعه یک کسب و کار است. اما تهیه پیشینه کار دشوار و زمانبر است. آگنامپ بسته های مخصوص شامل پیشینه یک موضوع است که ادامه فعالیت در آن زمینه را تسهیل و تسریع می نماید

داده ابزار توصیف زوایای پیدا و پنهان عناصر خلقت است

دکتر رحیم محمودوند

کار را به کاردان بسپارید

هر بخشی از جامعه، یک نمونه محسوب می شود اما هر نمونه ای مناسب نیست؛ تشخیص اینکه چه نمونه ای مناسب است را به آگنا بسپارید.

هر وقت صحبت از انتخاب محصول و خدمات دهنده است، معمولا کیفیت یک معیار برای انتخاب است.

دکتر رحیم محمودوند

مدیر عامل

همکاران و شرکای ما