آگنامپ

آگنامپ چیست؟

آگنامپ نقشه راه پژوهش و توسعه کسب و کار برای متولیان آن است. همانطور که مسافر برای انتخاب مقصد سفر و رسیدن به آن نیاز به راهنما، اطلاعات  و نقشه راه دارد؛ یک پژوهشگر و صاحب کسب و کار هم برای تحقیق و توسعه فعالیت ها به یک نقشه راه نیاز دارد.

آگنامپ چه کمکی به شما می کند؟

اگر برای پیدا کردن موضوع مناسب تحقیقاتی یا پیشینه تحقیق خود یا فراتر از آن حوزه های مرتبط به موضوع مورد نظر به اندازه کافی ماهر نیستید و یا زمان کافی برای انجام آن ندارید نگران نباشد. ما برای کمک به شما اندیشیده ایم و در موضوعات مختلف و رسته های مختلف به اندازه کافی موضوع و کلید واژه تحقیقی به شما خواهیم داد تا در این تنوع دست به انتخابی شایسته بزنید.

آگنامپ برای اولین بار در کل کشور صرفا توسط آگنا ارائه می شود. شما می توانید آگنامپ را با موضوعات و کلید واژه های مختلف جستجو کنید و یا آگنامپ انحصاری خود را سفارش دهید.

روش استفاده از آگنامپ

 • انتخاب رشته؛
 • انتخاب کلیدواژه ها؛
 • پرداخت هزینه پایه برای دسترسی به سطح ۱؛
 • دریافت فایل سطح ۱؛
  • در صورتی که مایلید لینک مقاله ها را در هر فایل دریافت کنید سطح ۲ را خریداری کنید.
  • در صورتی که موضوعاتی بیش از فهرست ما می خواهید در سطح ۳، آگنامپ انحصاری خود را سفارش دهید.

سطوح آگنامپ

 • سطح ۱- شامل اطلاعات پایه ی اسناد علمی از قبیل پدیدآورندگان، نوع سند، محل نشر و …
 • سطح ۲- علاوه موارد سطح ۱ شامل شناسه دیجیتال (مانند DOI)، لینک مقاله و متن کامل در صورت دسترسی
 • سطح ۳- آگنامپ انحصاری مطابق با سفارش مشتری
 • سطح ۴- صرفا برای سفارش دهندگان سطح ۳

نکته طلایی: شما می توانید چندکلید واژه را سفارش دهید

[edsanimate_start entry_animation_type= “pop” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]

[edsanimate_end]

فهرست دسته های آگنامپ ها (این بخش در دست تکمیل است)

 • ترس از صمیمیت
 • خودانتقادگری
 • نشخوار خشم
 • هوش هیجانی
 • باور
 • بهزیستی روانشناختی
 • شادکامی
 • فرسودگی تحصیلی
 • هوش اخلاقی
 • بانکداری
 • توسعه مالی
 • درآمد مالیاتی
 • مالیات
 • عصر آهن
 • کاوش باستان شناسی
 • گاه نگاری
 • نوسنگی
 • برنامه های راهبردی
 • سلامت سازمانی
 • هوش سازمانی
 • ورزش همگانی
 • آپوپتوز
 • الکترومایوگرافی
 • آمادگی جسمانی
 • تمرین استقامتی
 • اسلام سیاسی
 • اندیشه سیاسی
 • سیاست خارجی
 • سیاست گذاری عمومی
 • اعتبار تجاری
 • سود تقسیمی
 • گزارشگری مالی
 • هزینه بدهی
 • اعتماد اجتماعی
 • جامعه پذیری
 • کیفیت زندگی
 • نشاط اجتماعی
 • استعاره مفهومی
 • روایت شناسی
 • زبان شناسی شناختی
 • شعر معاصر
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • انتقال توان بی سیم
 • ریز شبکه ها
 • کنترل کننده مد لغزشی
 • ماکزیمم توان
 • سواد رسانه ای
 • برنامه درسی
 • برنامه درسی تجربه شده
 • طراحی آموزشی
 • بازی های آموزشی
 • تفکر خلاق
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • حسابداری
 • اقتصاد
 • بازاریابی
 • تشخیص کرم ساقه خوار برنج
 • برآورد دمای خاک
 • مدل سازی رسوب معلق
 • نقشه برداری رقومی
 • فرآیند سیلیس زدایی
 • چاه های نفت
 • بی پاسخی
 • منابع آب
 • تخمین هزینه مقاوم سازی
 • برآورد شاخص زمان سفر
 • تشخیص اکوستیکی عیوب الکتروموتور
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳
 • موضوع ۱
 • موضوع ۲
 • موضوع ۳