آگناولاگ

علاقمندان یادگیری می توانند در کنار فراگیری دانش از محضر مربیان، معلمان و اساتید، به صورت خودخوان نیز آموزش ببینند. منابعی که برای این منظور فراهم هست را محتوای آموزشی می نامیم. شکل این محتواها می تواند به صورت کتاب، مقاله، جزوه، ویدئو یا سایر موارد باشد.

آگنا برای تحقق ماموریت های خود در زمینه تهیه محتواهای آموزشیِ متنوع فعال است و می تواند یکی از انتخاب های علاقمندان در زمینه آمار و علم داده باشد.