مقاله1401-5-28 10:53:12 +00:00

مقاله ها و نوشته های آموزشی

1205, 1401

خدمات و حوزه فعالیت شرکت‌های آماری

در اجرای پروژه‌های داده […]

805, 1401

 داده بازار کجاست؟

شرکت آگنا خدمات آماری متنوعی را در حوزه […]

2511, 1400

منشا پراکندگی چیست؟

کنت لیبرخت (Kenneth Libbrecht) ده ها […]

607, 1400

داده چیست؟

در هر جایی که هستید نگاهی به پیرامون خود […]

رفتن به بالا