آگناتست های ویژه

AGNA Test

میزان تسلط خود را برای مسابقه کار با داده های واقعی با آگناتست های ما محک بزنید

آگناتست

مهارت های دانشی خود را برای رویارویی با مسائل دنیای واقعی افزایش دهید

ایجاد شده در

آگناتست ویژه ۱

مهارت شناخت داده ها
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

بهترین کار برای شناخت کلیات داده ها کدام است؟

2 / 6

یک مجموعه داده شامل سه ستون «نام تماس گیرنده»، «زمان تماس» و «متن مکالمه» از چه نوع داده هایی است؟

3 / 6

چه نوع داده هایی قابلیت تحلیل ندارند.

4 / 6

چگونه می توان فهمید یک مجموعه داده برای تحلیل مناسب است؟

5 / 6

چه مولفه‎هایی نشانه پیچیدگی داده ها هستند؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ویژه ۲

مهارت طرح مساله
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

کدام گزینه برای مدیریت زمان در حل مساله مفید است؟

2 / 6

از کحا بفهمیم مساله مطرح شده به درد کسی یا جایی می خورد؟

3 / 6

کدام ویژگی ها در طرح مساله باعث جذابیت و کاربردی تر شدن آن خواهد شد؟

4 / 6

مساله با موضوع بررسی اثرات کمبود طولانی مدت ویتامین D بر سلامت قلب و عروق، چه نوع پژوهشی محسوب می شود؟

5 / 6

ویژگی های یک مساله خوب کدامند؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ویژه ۳

مهارت تحلیل داده ۱
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

نخستین گام برای توصیف فایل داده ها چیست؟

2 / 6

پس از فراخوانی فایل داده ها در نرم افزار کدام اقدام برای بررسی داده ها مناسب است؟

3 / 6

کدام دسته بندی از متغیرها برای انتخاب نمودار مناسب مفید است؟

4 / 6

اگر نمونه از کل روستاهای ایران در یک فایل داده داشته باشیم، در بررسی متغیر نام روستا به چه مشکلی مواجهیم؟

5 / 6

برای برخورد با بی پاسخی یا داده های گم شده در یک فایل داده ابتدا چکار باید کرد؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ویژه ۴

مهارت تحلیل داده ۲
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

فرض کنید داده های یک متغیر محل تولد افراد را برحسب شهرستان یک استان که کلا ۵ شهرستان دارد نشان بدهد. استفاده از نمودار دایره ای برای توصیف فراوانی متولدین شهرهای مختلف، در کدام شرایط بهتر است؟

2 / 6

کدام راهکار برای سرعت بخشیدن به انتقال اطلاعات توسط نمودار میله ای در توصیف متغیر کیفی مناسب است؟

3 / 6

در به کارگیری نمودار پراکنش برای بررسی ارتباط دو متغیر کمّی با تعداد داده های بسیار زیاد کدام پیشنهاد می تواند به وضوح ارتباط کمک کند؟

4 / 6

کدام ویژگی های توزیع یک متغیر را نمی توان با استفاده از نمودار جعبه ای بررسی کرد؟

5 / 6

در یک مجموعه داده برای هر ماه از یک سال تعداد اقلام خریدهای مشتریان (سبد خرید) یک فروشگاه برای تک تک مشتریان ثبت شده است. برای مقایسه توزیع حجم سبد خرید مشتریان کدام نمودار مناسب تر است؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ویژه ۵

مهارت تحلیل داده ۳
سطح آزمون: پیشرفته
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

تفاوت خوشه بندی (clustering) و رده بندی (classification) در چیست؟

2 / 6

اگر مدل رگرسیونی معنی دار نشد یکی از کارهای اولیه ای که می شود انجام داد چیست؟

3 / 6

برای اعتبارسنجی متقابل (cross validation) چند درصد داده ها را بایستی به عنوان مجموعه آزمون در نظر گرفت؟

4 / 6

فرض کنید در یک فایل داده متغیرهای «شهر محل سکونت» و «نوع بیماری مراجعین» مراکز درمانی ثبت شده است. برای بررسی ارتباط این دو متغیر کدام روش می تواند مفید باشد؟

5 / 6

تفاوت تغییرات دوره ای و تغییرات فصلی در تحلیل های سری زمانی در چیست؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در

آگناتست ویژه ۶

مهارت گزارش نویسی
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۲۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

عنوان گزارش «تحلیل میزان بارش بر اساس روش های یادگیری ماشینی» چگونه به یک عنوان بهتر تبدیل می شود؟

2 / 6

مهم ترین ایراد جمله های زیر به عنوان بخشی از یک گزارش پژوهشی، چیست؟

«خشک سالی یکی از پدیده های آب و هوایی  و از جمله رخدادهایی است که هر ساله خسارتهای زیادی را باعث میشود. این پدیده از ویژگی های اصلی و تکرار شونده تمام اقلیم ها به شمار می آید. اثرات خشکسالی صرفا به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نبوده و میتواند اثرات زیان آوری بر منابع آب زیرزمینی هر منطقه داشته باشند.»

3 / 6

کدام راهکار می تواند برای قسمت آغازین یک گزارش تحلیل داده کوتاه مناسب باشد؟

4 / 6

برای ایجاد کارامدی انتقال مطالب در یک گزارش تحلیل داده کدام نکات مهم هستند؟

5 / 6

بخش نتیجه گیری در یک گزارش تحلیل داده به کدام موارد بایستی اشاره کند؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%