آگناتست های مهارتی

AGNA Test

میزان تسلط خود را به موضوعات علمی و آماری با آگناتست های ما محک بزنید

آگناتست

مهارت های خود را در آمار و علم داده ها افزایش دهید

ایجاد شده در توسط AGNA-CO

آگناتست ۱

آشنایی با داده ها
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

می خواهیم وضعیت معوقات وام های بانک ملی را در سال ۱۴۰۰ بررسی کنیم. کدام یک از موارد زیر داده مناسبی نیست؟

2 / 6

داده ها در چه فرم هایی وجود دارند؟

3 / 6

فرض کنید در ردیف های یک فایل اکسل اطلاعات خریداران در سه ستون شامل نام، شماره تماس و فهرست اقلامی که خریداری کرده اند، درج شده باشد. چنین داده ای از چه نوعی است؟

4 / 6

مجموعه مقادیر درآمدهای سالانه حق بیمه به تفکیک شرکت های بیمه ایرانی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ چه نوع داده ای است؟

5 / 6

کدام ویژگی در مورد کلان داده ها (Big Data) درست نیست؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در توسط AGNA-CO

آگناتست ۲

تهیه داده های آماری
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

ارسال لینک یک پرسشنامه از طریق شبکه های اجتماعی برای تکمیل پرسشنامه چه مشکلاتی به همراه دارد؟

2 / 6

به گمان شما نظریه های نمونه گیری می توانند تضمین بدهند که به جای انتخاب ریاست جمهوری توسط همه واجدین شرایط از یک نمونه ۵۰۰ تایی تصادفی از کدملی تمام مردم ایران استفاده شود.

3 / 6

داده هایی که شرکت های تولیدی در حین فعالیت خود ثبت می کنند، چه نوع داده ای است؟

4 / 6

بهترین راه برای اصلاح بی پاسخی در آمارگیری ها چیست؟

5 / 6

چگونه می توان از داده های سازمانی به داده های آماری دست پیدا کرد؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در توسط AGNA-CO

آگناتست ۳

مهارت های دیداری سازی ۱
سطح آزمون: آسان
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

در چه صورت می توان از نمودار میله ای به جای نمودار بافت نگار استفاده کرد؟

2 / 6

کدام شرط برای استفاده از نمودار دایره ای در اولویت است؟

3 / 6

از هزار نفر درباره موافقت با فیلتر کردن یک شبکه اجتماعی خاص سوال شد. اگر گزینه ها به صورت موافقم، مخالفم و نظری ندارم باشد چه نموداری برای توصیف نتیجه پیشنهاد می کنید؟

4 / 6

در این نمودار چه تغییری می تواند به انتقال اطلاعات کمک بیشتری بکند

 

5 / 6

در این نمودار چند متغیر توصیف شده است؟

 

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در توسط AGNA-CO

آگناتست ۴

مهارت های دیداری سازی ۲
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 6

شرکت آب منطقه ای هر سال از ۵۰ چاه نمونه در یک منطقه سطح آب را اندازه گیری می کند. کدام نمودار اطلاعات بهتری برای توصیف چنین داده هایی فراهم می کند؟

2 / 6

نمودار دایره ای (کلوچه ای) در چه مواردی بهتر از نمودار میله ای است؟

3 / 6

اگر نمودار پراکندگی سابقه بیمه پردازی (به روز) در مقابل متوسط هزینه درمان در آخرین سال منتهی به بررسی برای ده هزار بیمه شده تامین اجتماعی رسم شود و رابطه واضحی بین دو متغیر مشاهده نشود چه توصیه ای دارید؟

4 / 6

برای افزایش تعداد متغیرها در نمودار میله ای چه کارهایی می توان انجام داد؟

5 / 6

با نمودار راداری حداکثر چند متغیر را می توان توصیف کرد؟

6 / 6

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%

ایجاد شده در توسط AGNA-CO

آگناتست ۵

مهارت های دیداری سازی ۳
سطح آزمون: سخت
تعداد سوال ها:  ۳ سوال
زمان پاسخگویی: ۱۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

1 / 4

در این نمودار بافت نگار (هیستوگرام) چه برداشتی می توان داشت؟

2 / 4

یک فروشگاه به صورت فصلی میزان رضایت مشتریان خود را در بازه ۱ (خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) ثبت می کند. نتایج مربوط به ۵ شعبه این فروشگاه در نمودار نشان داده شده است. اگر محور افقی در این نمودار تعداد مراجعه ها و محور عمود میزان متوسط رضایت مشتریان را نشان بدهد چه نتیجه ای می توان از این نمودار گرفت؟

3 / 4

در نمودار حرارتی مقدار یک شاخص از ابتدای سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۴ به صورت ماهانه نمایش داده شده است. در مورد تغییرات این شاخص چه می توان گفت؟

4 / 4

این آگناتست چطور بود؟

مشخصات داوطلب

امتیاز شما

0%