شرح محصول

کارگاه اشتباهات رایج در بررسی های آماری در دو بخش آموزشی و مسابقه ای از ۵ تا ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط شرکت آگنا برگزار شده است. سخنرانی‎های آموزشی در این کارگاه در دو بخش فارسی و انگلیسی و مشتمل بر ۷ جلسه است. در ویدئوهای بخش آموزشی مباحث زیر با اشاره به مثال های متعدد از حوزه های مختلف علوم چون اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، مهندسی صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی، هواشناسی، بهداشت، محیط زیست، جغرافیا و … مورد توجه قرار گرفته است.

  • اشتباهات رایج در تهیه داده‌های آماری
  • اشتباهات رایج در رسم و تفسیر نمودارهای آماری
  • اشتباهات رایج در انتخاب شاخص‌های آماری
  • اشتباهات رایج در انتخاب آزمون‌های آماری
  • اشتباهات رایج در مدل سازی آماری
  • اشتباهات رایج در تعمیم نتایج
  • اشتباهات رایج در گزارش‌نویسی‌ها

شرح ویدئوها

ویدئوهای بخش فارسی:

۱- سخنرانی اول (آقای دکتر فقیهی) به مدت ۴۵ دقیقه

۲- سخنرانی دوم (آقای دکتر محمودوند) به مدت ۴۵ دقیقه

۳- سخنرانی سوم (آقای دکتر فقیهی) به مدت ۴۵ دقیقه

۴- سخنرانی چهارم (آقای دکتر محمودوند) به مدت ۴۵ دقیقه

ویدئوهای انگلیسی:

۱- سخنرانی دکتر دیوید بنکس به مدت ۳۰ دقیقه

۲- سخنرانی دکتر پائولو رودریگز به مدت ۵۰ دقیقه

۳- سخنرانی دکتر بابک ظفری به مدت ۲۵ دقیقه

هزینه سفارش

فقط فارسی

۷۵۰۰۰تومان

فارسی و انگلیسی

۹۵۰۰۰تومان

توجه:

  • قیمت های بالا شامل هزینه پستی نیز هست؛
  • شرکت کنندگان در کارگاه به صورت رایگان فایل ویدئویی کامل را دریافت می کنند.

فرم سفارش ویدئو