کارگاه های مهارت افزایی در کسب و کار (ویژه دانشگاه پیام نور)

درباره کارگاه های کسب و کار

بدیهی است که داشتن کسب و کار برای تامین معاش ضرورت دارد. اما صرف داشتن کسب و کار کافی نیست؛ زیرا کسب و کارهای زیادی وجود دارد که موفقیت آمیز یا پررونق نیستند. اما چرا چنین است؟ یکی از مهم ترین دلایل، آگاهی و شناخت ناکافی از فضای کسب و کار است. این خلا با آموزش و انجام تمرین های مهارتی پر خواهد شد. هر چقدر میزان شناخت از فضای کسب و کار بیشتر باشد، سرعت ورود به دنیای کسب و کار و شانس ترقی در آن بیشتر است. در این دوره برای افزایش سطح آگاهی و مهارت شرکت کنندگان به جنبه های مختلف فضای کسب و کار اشاره خواهد شد. برای آموزش مهارت ها، از رویکرد تجربی، واقعیت های موجود کشور ایران و تحلیل های آماری استفاده خواهد شد. در ادامه شرکت کنندگان در یک شرایط کارگاهی به انجام تمرینهای عملی پرداخته و توصیه های ضروری را از زبان مدرسان خواهند شنید.

فرم پیش ثبت نام کارگاه های مهارت افزایی کسب و کار

  دوره‎ های برگزار شده

  سری های زمانی ناپارامتری

  سری های زمانی در حوزه های مختلفی چون اقتصاد، هواشناسی، مهندسی، جمعیت شناسی و … به وفور یافت می شود. بررسی تغییرات این سری ها برای اهدافی چون پیش بینی بسیار مهم هستند. روش های آماری که برای این منظور معرفی شده اند در قالب رویکردهای پارامتری (مانند مدل های باکس جنکینز) و رویکردهای ناپارامتری (مانند شبکه های عصبی) قابل ارائه هستند. در این دوره روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین، به عنوان یک روش توانمند ناپارامتری معرفی شد.

  داده های گم شده

  گم شدگی به عنوان بخشی از واقعیت دنیای داده ها برای هر کسی که با پژوهش های مبتنی بر داده سر و کار دارد کاملا ملموس و قابل درک است. دلایل متعددی برای گم شدگی وجود دارد که آشنایی با آنها می تواند برای کاهش نرخ گم شدگی در پژوهش های آتی بسیار مفید باشد. علاوه بر این، در ادبیات این حوزه روش های مختلفی برای برخورد با داده های گم شده معرفی شده است. آشنایی با این بحث‎ ها با جزئیات و راهنمای به کارگیری نرم افزار SPSS برای اجرای برخی از روش ها در این دوره ارائه شده است.

  تحلیل پرسشنامه

  پرسشنامه یک ابزار متداول و قدیمی برای گردآوری داده است. توجه به مولفه های ظاهری و محتوایی پرسشنامه از جمله مقوله هایی هستند که بسیار مهم بوده و تاثیر بسیار زیادی بر ادامه پژوهش می ‎گذارند. اهمیت این موضوع تا آنجاست که برای بهبود کیفیت خروجی حاصل از کارهای پرسشنامه‎ ای، مدل ها و استانداردهای مختلفی معرفی شده است. آشنایی با مدل هایی چون مدل سروکوال برای هر کسی که در زمینه تحلیل پرسشنامه ها کار می کند می تواند بسیار مفید باشد. علاوه بر این سناریوی تحلیل داده های پرسشنامه ای با توجه به موضوع و مدل پرسشنامه و نوع داده ها از دیگر مباحثی هست که در این کارگاه مورد توجه قرار گرفته است.

  محاسبات فنی بیم سنجی

  بیم سنجی رشته بین رشته ای است که با استفاده از دانش علومی چون آمار، ریاضی، اقتصاد و مدیریت به مطالعه و ارزیابی انواع ریسک ها می پردازد. شناخت انواع ریسک، نحوه برخورد با ریسک و ابزارهایی چون بیمه از جمله مهم ترین بحث هایی هست که در این رشته مطرح است. در این دوره مرور کلی بر بخش های مختلف این بحث ها بر مبنای مثال های مختلف ارائه شد. 

  آمار کاربردی

  در یک دسته بندی عمومی آمار را به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می‎ کنند. در بخش توصیفی ابزارهایی چون نمودار، شاخص و جدول برای خلاصه کردن داده ها مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که در آمار استنباطی به دنبال تعمیم نتایج حاصل از بررسی نمونه به گروه بزرگ تری به نام جامعه هستیم. آشنایی با کلیت این موضوع ها با رویکرد کاربردی محتوای اصلی این دوره را تشکیل داده بود.

   

  مدل های آماری

  بررسی متغیرها و کشف ارتباط بین آنها بر پایه مدل های آماری تسهیلات و در عین حال مزایای متعددی به دنبال دارد. آگاهی از میزان و نوع تاثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر، اولویت بندی آنها و سهولت در پیشگویی میزان متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل از جمله دستاوردهای مدل سازی آماری است. با این وجود نکات ظریف فراوانی در چگونگی انجام این کار وجود دارد که در این دوره به صورت مصداقی به برخی از آنها اشاره شد.

  نیازهای آموزشی خود را با ما در میان بگذارید

  از متخصصان ما سوال کنید.

   

  ما برای مهارت افزایی شما پیشنهاد داریم.

  تیم مجرب آگنا

  ما به عنوان یک تیم متحد با شرکت های پیشرو در سراسر جهان کار می کنیم و به مشتریانمان توصیه می کنیم که بالاترین کیفیت ممکن را داشته باشند.

  با ما تماس بگیرید