جایگاه آموزش

بشر از بدو تولد از طریق حواس پنجگانه به دریافت انواع داده ها مشغول است. در بسیاری از موارد هم سعی می کند این داده ها را بفهمد و تفسیر کند. با این وجود همیشه در درک و تفسیر آنها موفق نیست. تصور کنید که برای تخستین بار شنونده یک صدا با زبانی غیر از زبان مادری هستید. صدا، که همان داده ها هست، را دریافت می‎ کنید اما معنی آن را متوجه نمی شوید! کسانی هستند که معنای آن زبان را می دانند و می توانند در درک معنا و مفهوم آن صدا به شما کمک کنند. انسان ها در بدو تولد قادر به تکلم، راه رفتن، نوشتن و بسیاری از مهارت های دیگر نیستند و این موارد را می آموزند. پس آموختن یک فرآیند همیشگی و البته ضروری در زندگی ماست.

دوره‎ های برگزار شده

نیازهای آموزشی خود را با ما در میان بگذارید

 

ما برای مهارت افزایی شما پیشنهاد داریم.