رحیم محمودوند
سمت: مدیر عامل
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: آمار
محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه معمری
سمت: مدیر داخلی
مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: ریاضی
محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا
مه لقا معمری
سمت: مدیر مالی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: تکتونیک
محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا ترکاشوند
سمت: کارشناس آمار و تحلیلگر داده
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آمار
محل تحصیل: دانشگاه پیام نور تهران
حامد سوری
سمت: کارشناس آمار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: آمار
محل تحصیل: دانشگاه پیام نور تهران
زهرا سیفی
سمت: کارشناس داده بازار
مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: آمار
محل تحصیل: دانشگاه بوعلی سینا