آگناتست های ویژه

AGNA Test

میزان تسلط خود را برای مسابقه کار با داده های واقعی با آگناتست های ما محک بزنید

آگناتست

مهارت های دانشی خود را برای رویارویی با مسائل دنیای واقعی افزایش دهید

203
ایجاد شده در

آگناتست ۱

مهارت های آماده سازی داده ها
سطح آزمون: ساده
تعداد سوال ها: ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۲۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهارگزینه ای

مشخصات داوطلب

1 / 5

مدیر یک شرکت تولیدی با سطح فعالیت کشوری بر اساس لیستی از کارمندان و فروش ماهانه‌ی آن‌ها می‌خواهد عملکرد کارمندان را با هم بررسی و مقایسه کند. بخشی از داده‌ها به صورت زیر نمایش داده‌ شده است. آیا این فایل برای هدف گذاری گفته شده مناسب است؟

 

نام کارمند ماه تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون تومان)
کارمند ۱ خرداد ۵۰۰ ۵۴۰
کارمند ۲ خرداد ۶۵۴ ۹۱۲
کارمند ۳ خرداد ۱۲۳۷ ۱۹۳۹
کارمند ۴ خرداد ۲۸۳ ۴۵۹

2 / 5

داده های زیر مصرف آب مشترکین خانگی در یک دوره را نشان می دهد. با داده های ردیف آخر چگونه برخورد می کنید؟

 

شماره مشترک مصرف آب دوره میانگین مصرف
۱ ۴ ۵ ۹
۵ ۱۶ ۵ ۱۲
۱۳ ۳۲ ۵ ۱۹
۱۹۶ ۱۴۸۶۵ ۵ ۲۲

3 / 5

فرض کنید محققی 2 مجموعه داده در اختیار دارد. فایل اول مربوط به اطلاعات آلاینده‌ی هوای شهر همدان در سال 1399 و شامل متغیر ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و متغیر ازن است که به صورت روزانه توسط سازمان حفاظت محیط زیست جمع‌آوری شدند. فایل دوم اطلاعات مربوط به پارامترهای هواشناسی شامل دما و رطوبت در بازه‌ی زمانی مشابه می‌باشد و توسط اداره‌ی هواشناسی جمع‌آوری می‌شود. حال یکی از اهداف پژوهشگر این است که ارتباط بین آلاینده‌ی ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون و دما را بررسی کنید. قبل از بررسی این ارتباط، اصلی‌ترین مرحله‌ای که پژوهشگر باید انجام دهد کدام است؟

4 / 5

فایل داده‌ی زیر تعداد فرزاندان و درآمد خانوارهای شهر تهران را بین سال‌های 1395 تا 1400 نشان می‌دهد و با فرمت *CSV ذخیره شده است. علت ناقص بودن اطلاعات این مجموعه داده چیست؟

 

سال تعداد فرزند درآمد ماهانه شغل
۱۳۹۷ ۲ ۳۵ راننده
۱۳۹۵ ۲ ۲۵ کارمند
۱۳۹۷ ۱ ۴۵ معلم

5 / 5

یک اقدام مناسب برای افزایش قابلیت استفاده از فایل داده‌ی زیر چیست؟

 

سال ساخت تعداد سیلندر نام اتومبیل
۱۳۹۷ ۴ پژو ۴۰۵ سفید
۱۳۹۵ ۴ پراید نوک مدادی
۱۳۹۱ ۳ ام وی ام سفید
۱۳۹۶ ۴ ال ۹۰ نقره ای

امتیاز شما

0%

144
ایجاد شده در

آگناتست ۲

مهارت های پایه تحلیل گری داده
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۲۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهار گزینه ای

مشخصات داوطلب

1 / 5

فرض کنید گروهی از محققین به دنبال یافتن "ارتباط بین ورزش و سلامت روان دانشجویان دختر" هستند. بهترین ابزار برای توصیف متغیر جنس در این مجموعه داده کدام است؟

2 / 5

اولین گام برای پیدا کردن ارتباط تعداد روزهای ورزش در هفته و نمره سلامت روان چیست؟

3 / 5

کدام یک از مراحل زیر جز مراحل توصیف داده‌ ها محسوب نمی‌ شود؟

4 / 5

هنگام توصیف داده‌ها متوجه می‌شویم که نمره‌ی سلامت روان تعدادی از دانشجویان ثبت نشده است، در این شرایط رویکرد مناسب‌تر کدام است؟

5 / 5

بر اساس نمودار هیستوگرامی که برای"تعداد روزهای ورزش در هفته" رسم شده‌ است، بهترین شاخص برای توصیف این ویژگی کدام است؟

 

امتیاز شما

0%

115
ایجاد شده در

آگناتست ۳

مهارت های پایه تحلیل گری داده
سطح آزمون: ساده
تعداد سوال ها:  ۵ سوال
زمان پاسخگویی: ۲۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: چهار گزینه ای

مشخصات داوطلب

1 / 5

جدول زیر علایق ورزشی تعدادی از مردان و زنان را نشان می‌دهد. چند درصد از زنان به ورزش فوتبال علاقه دارند؟

 

بیسبال بسکتبال فوتبال جمع
آقا ۱۳ ۱۵ ۲۰ ۴۸
خانم ۲۳ ۱۶ ۱۳ ۵۲
جمع ۳۶ ۳۱ ۳۳ ۱۰۰

2 / 5

چه تعداد متغیر توسط نمودار زیر توصیف می‌شود؟

3 / 5

در یک فایل داده مربوط به مشتریان بانک ویژگی هایی مانند «نوع وام»، «زمان درخواست وام»، «مبلغ وام» و «شغل متقاضی» وجود دارد. در چه صورتی می توان نتیجه گرفت که بین شغل و نوع وام رابطه وجود دارد؟

4 / 5

نمودار زیر مربوط به قیمت هر متر از آپارتمان (به میلیون تومان) است. کدام گزاره توصیف بهتری از این نمودار است؟

5 / 5

اگر نمودار هیستوگرام برای یک متغیر  شبیه شکل زیر بود چه توصیه ای دارید؟

امتیاز شما

0%

48
ایجاد شده در

آگناتست ۴

مهارت های پایه تحلیل گری داده
سطح آزمون: متوسط
تعداد سوال ها:  ۳ سوال
زمان پاسخگویی: ۹۰۰ ثانیه
نوع سوال ها: ترکیبی

مشخصات داوطلب

1 / 3

جدول زیر جمعیت چند کلان شهر را در ایران نشان می دهد. چه تغییراتی در نمایش این ابزار توصیفی می تواند به سرعت انقال نتیجه کمک کند؟

 

تهران کرج شیراز اصفهان تبریز اهواز مشهد
۸۶۹۳۷۰۶ ۱۵۹۲۴۹۲ ۱۵۶۵۵۷۲ ۱۹۶۱۲۶۰ ۱۱۵۸۶۹۳ ۱۱۸۴۷۸۸ ۳۰۰۱۱۸۴

2 / 3

برداشت خود از این داده ها (دانلود کنید) را در حد ۱۰۰ کلمه بنویسید.

105 words left

3 / 3

فرض کنید در بررسی وضعیت جسمانی ظاهری افراد دو ویژگی قد و وزن را بررسی می کنیم. از کشورهای مختلف نمونه های تصادفی ۱۰۰ تایی از افراد انتخاب شده و قد و وزن آنها یادداشت شده است. کدام رویکرد برای مقایسه کشورها از این نظر مناسب تر است؟

امتیاز شما

0%