با توجه به درخواست دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا، کارگاه سطح مقدماتی نرم افزار R در آبان و آذر ۱۴۰۲ طراحی شده و در حال برگزاری است. در این کارگاه به معرفی نرم افزار R پرداخته شده است و توانایی تعریف انواع ساختارهای داده ای و مدیریت آنها به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. علاوه بر این، مباحث دیگری از قبیل شبیه سازی از انواع توزیع های احتمال، انجام محاسبات آماری و ریاضی و ترسیم انواع نمودارها و ویرایش آنها شرح داده می شود. در این کارگاه بیش از ۵۰ شرکت کننده حضور دارند.