دومین همایش بازی پردازی و جایزه گیمیفیکیشن ایران در روز ۱۹ مهرماه با مشارکت دانشگاهیان و علاقه مندان این حوزه در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد. در این همایش چندین سخنرانی علمی و پنل تخصصی برگزار گردید. مدیران شرکت آگنا نیز ضمن ارائه مقاله با محوریت بازی با داده های واقعی در این همایش حضور پیدا کردند.