نشست تخصصی مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت در روز ۲۲ مرداد به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) برگزار شد. در این نشست آقای دکتر رحیم محمودوند، مدیرعامل آگنا، درباره بررسی داده های بیمه سلامت از زوایای مختلف به مدت ۹۰ دقیقه به ایراد سخنرانی پرداختند و پس از آن شرکت کنندگان سوال های خود را پیرامون موضوع مطرح کردند و ایشان پاسخگوی سوالات بودند. در این نشست بیش از ۱۵۰ نفر از تمام استان های کشور حضور داشتند.