وبینار افتتاحیه دومین رویداد بازی با داده های واقعی در بستر ادوب کانکت از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۳۰ دقیقه روز ۱۰ اسفند برگزار شد. در این مراسم علاوه بر معرفی جزئیات رویداد و تشریح بخش مسابقه رویداد، دو سخنرانی علمی، سه سخنرانی توسط صاحبان داده ها و دو سخنرانی توسط حامیان مالی رویداد ارائه شد. همچنین شرکت کنندگان به طرح سوال پرداخته و پاسخ سوال ها و ابهام های خود را دریافت کردند.