در ترسیم انواع نمودارهای آماری چه قواعدی را باید رعایت کرد؟

این موضوع با وجود آنکه ممکن است ابتدا ساده به نظر برسد، بسیار مهم است. زیرا از لحاظ ظاهری قابلیت جذب مخاطب بیش تری نسبت به بقیه ابزارهای آماری دارد و عدم رعایت قواعد فنی ممکن است گاهی موجب گمراهی در نزد عده بیش تری شود. نوع داده ها، بُعد داده ها، حجم داده [...]

2022-09-14T16:10:21+04:3023 بهمن 1400|بدون ديدگاه
Go to Top