تاییدیه سفارش

با سلام

ثبت سفارش ویدئوی کارگاه اشتباهات رایج در بررسی های آماری به نام شما انجام شد. به زودی و پس از بررسی اطلاعات شما، فایل ویدئویی از طریق پست با هزینه شرکت برای شما ارسال خواهد شد. از اینکه در برنامه های شرکت آگنا حضور پیدا کردید و به محصول ویدئویی این کارگاه علاقمند هستید از شما سپاسگزاریم.