شرکت کننده گرامی

ضمن سپاس از حضور شما در کارگاه مهارت افزایی برای کسب و کارهای آماری، لطفا با صرف چند دقیقه فرم زیر را تکمیل کرده و ما را در بهبود کیفیت برگزاری کارگاه های بعدی یاری کنید.

  جنسیت

  تبلیغات کارگاه چگونه بود؟

  صفحه اینترنتی کارگاه چگونه بود؟

  نحوه ثبت نام در کارگاه چگونه بود؟

  اطلاع رسانی درباره برنامه و نحوه حضور چگونه بود؟

  هزینه ثبت نام چگونه بود؟

  زمان بندی برنامه چگونه بود؟

  کیفیت مطالب کارگاه چگونه بود؟

  جذابیت برنامه کارگاه چگونه بود؟

  نحوه ارائه محتوا و اجرای برنامه چگونه بود؟

  فضای محل برگزاری چگونه بود؟