مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد. مدیر عامل آگنا به عنوان میهمان این برنامه سخنرانی علمی با عنوان «دنیای آمار از دید یک آماری» ارائه کردند. همچنین در عصر همان روز دکتر محمودوند کارگاه آموزشی تحت عنوان «بازی واری سازی یادگیری آمار» برگزار کردند و در این کارگاه که به صورت تعاملی اجرا شد، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و استادان گروه آمار دانشگاه گیلان حضور داشتند و در بحث ها و تمرین های کارگاه به صورت فعالانه مشارکت کردند.