هشتمین نمایشگاه توانمندی صنایع کوچک و متوسط در محل نمایشگاه بین المللی همدان از دوم تا پنجم آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. شرکت آگنا با برپایی غرفه در این نمایشگاه حضور پیدا کرد و مورد بازدید مسئولان و بازدیدکنندگان مختلف قرار گرفت. در این چند روز گفتگوها و مذاکره های مختلفی بین مدیران آگنا و صاحبان صنایع و علاقه مندان انجام گرفت.