کمیته داوران بخش مسابقه سومین رویداد بازی با داده های واقعی پس از بررسی پوسترهای دریافتی و ارائه های شفاهی مطابق با معیارهای علمی، تیم‎های زیر را برگزید:

در سطح حرفه ای
  • رتبه اول: تیم متد با سرپرستی خانم زینب صامعی
  • رتبه دوم: تیم Data Detectives با سرپرستی خانم ساجده لشکری و همراهی آقای حمید جهانی
  • رتبه سوم: تیم Data Magicians با سرپرستی آقای بابک میرزائی و همراهی خانم نازنین حائریان
در سطح آماتور
  • رتبه اول: تیم UT Data Academy با سرپرستی آقای محمد امین شیرازی و همراهی آقای امیرحسین محمدی و آقای محمد دیانی
  • رتبه دوم: تیم Breeze با سرپرستی سیده مریم محدث کسائی
  • رتبه سوم: تیم توراکو با سرپرستی خانم مریم سلیمانی علیار به همراهی خانم مطهره شکری و خانم عطیه تولایی