ثبت نام در سومین رویداد بازی با داده های واقعی با مشارکت دانشگاه بوعلی سینا و حمایت نهادهای علمی و صنعتی داخلی و خارجی از ابتدای مهر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا روز ۱۴ مهرماه ادامه دارد. این رویداد در دو سطح آماتور و حرفه ای برای تمامی علاقه مندان حوزه تحلیل داده طراحی شده است. محورهای داده در حوزه های بیمه درمان، نسخه های دارویی و تصادف وسایل نقلیه است.

🎁
جوایز برندگان سطح حرفه ای:
تیم اول ۱۰۰ میلیون ریال
تیم دوم ۸۰ میلیون ریال
تیم سوم ۶۰ میلیون ریال

🎁
جوایز برندگان سطح آماتور:
تیم اول ۵۰ میلیون ریال
تیم دوم ۴۰ میلیون ریال
تیم سوم ۳۰ میلیون ریال

لینک ثبت نام و اطلاعات بیشتر: