نهمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اطمینان و کاربردهای آن در روزهای ۳ و ۴ خرداد به همت دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری قطب علمی داده های ترتیبی و سایر دانشگاه ها و نهادهای علمی برگزار شد. در این سمینار، آقای دکتر رحیم محمودوند یک مقاله درباره عدد اولویت ریسک ارائه کردند و سرکار خانم دکتر معمری درباره چگونگی تولید سری های زمانی کاربردی برای داده های شرکت آبفا به ارائه سخنرانی پرداختند.