نخستین المپیاد مهارتی ورزش های الکترونیکی دانشجویی در روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در دانشگاه بوعلی سینا برگزار گردید. یکی از بخش های این المپیاد به مسابقه هوش مصنوعی اختصاص داشت. در این بخش بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان رشته های مهندسی در قالب ۱۳ تیم به رقابت پرداختند. موضوع مسابقه، پاسخگویی به سوال های مشخصی بود که کمیته علمی رویداد بر اساس یک مجموعه داده واقعی طراحی کرده بودند. زمان بندی مسابقه حدود ۴ ساعت بود که در نهایت تیم های برنده بر اساس ارزیابی داوران و امتیازهای به دست آمده مشخص و مورد تقدیر قرار گرفتند.