پس از قریب به دو هفته از آغاز رویداد بازی با داده های واقعی و رقابت هیجان انگیز تیم های تحلیلگر داده، در نهایت امروز دوشنبه ۲۲ اسفند، اسامی تیم های برنده بر اساس امتیاز هیات داوران مشخص و اعلام شدند:

رتبه اول: به تیم Data Detectives با سرپرستی خانم ساجده لشگری و مشارکت آقای حمید جهانی تعلق گرفت. ایشان در مجموع از ۱۰۰ نمره امتیاز ۸۷ را کسب کردند و برنده جایزه ۷۰ میلیون ریالی این رویداد شدند.

رتبه دوم: به تیم Adler با سرپرستی آقای امیرحسین امینی منش و مشارکت خانم وانه آذریان تعلق گرفت. ایشان در مجموع از ۱۰۰ امتیاز نمره ۶۴ را کسب کردند و برنده جایزه ۵۰ میلیونی ریالی این رویداد شدند.

رتیه سوم: به تیم Sleepy Racers با سرپرستی آقای آرین صابونچی و مشارکت آقای محمد مهدی حقیقتی بروجنی و خانم هما برغمدی تعلق گرفت. ایشان در مجموع از امتیاز ۱۰۰ نمره ۶۳ را کسب کردند و برنده جایزه ۳۰ میلیون ریالی این رویداد شدند.

علاوه بر این مطابق با اعلان قبلی شرکت کنندگان امروز این شانس را داشتند با حدس درست برندگان مسابقه از یک جایزه ۵ میلیون ریالی بهره مند شوند که این جایزه به خانم پگاه غلامی تعلق گرفت.

برگزارکنندگان ضمن سپاسگزاری از همه شرکت کنندگان در این رویداد هیجان انگیز و تبریک به برندگان مسابقه، آرزوی سلامتی و بهروزی برای همگی دارند.