دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت توسط دانشگاه گنبد کاووس برگزار شد و در آن سخنرانی های متنوعی از حوزه های مختلف علوم ارائه شد. دکتر رحیم محمودوند در این کنفرانس درباره چگونگی استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین برای مدل سازی نرخ مرگ و میر یک مقاله علمی ارائه کرد. همچنین خانم دکتر معمری درباره تحلیل دوسویه نظرسنجی ها درباره عملکرد موسسه های آموزشی بحث کرد.