کارگاه آموزش سطح مقدماتی نرم افزار R در روز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت در آزمایشگاه ریاضی و آمار دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. در این کارگاه که به مدت ۴ ساعت برگزار شد شرکت کنندگان مباحث زیر را به صورت اجمالی با سیستم های کامپیوتری به صورت عملی تمرین کردند و مدرس دوره (دکتر محمودوند، مدیرعامل آگنا) ضمن معرفی مثال ها و روش ها، تکنیک های کاربردی را آموزش داد.

  • آشنایی با کلیات نرم افزار
  • معرفی انواع ساختارهای داده در R و مدیریت آنها
  • معرفی توابع محاسباتی آماری و ریاضی
  • معرفی ابزارهای مرتبط با توزیع های احتمال و شبیه سازی از آنها
  • معرفی آزمون های آماری پایه
  • رسم نمودارها و ویرایش آنها