دومین رویداد بازی با داده های واقعی به ایستگاه پایانی رسید. بر پایه اطلاع رسانی قبلی در ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه ۲۱ اسفند، ده تیم برگزیده مرحله اول، گزارش شفاهی از کار خود در حدود ده دقیقه ارائه کردند و به سوال های داوران پاسخ دادند. در این وبینار پس از ارائه هر تیم یک نظرسنجی برگزار شد و از شرکت کنندگان در وبینار خواسته شد به هر تیم امتیازی بین ۰ تا ۲۵ اعطا کنند. به زودی پس از بررسی امتیازهای تیم ها، سه تیم برتر مشخص خواهند شد و قرار است در وبیناری که به منظور معرفی برندگان در روز دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ در آدرس vc.basu.ac.ir/res_bsci برگزار می شود، اسامی تیم های برنده اعلام شوند.