کمیته داوران دومین رویداد بازی با داده های واقعی پس از بررسی پوستر تیم های شرکت کننده در این رویداد ده تیم زیر را برای رقابت در مرحله نهایی این رویداد برگزید. تیم های برگزیده بایستی در وبینار روز یکشنبه ۲۱ اسفند از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۳۰ حضور پیدا کنند و ضمن ارائه نتایج خود به صورت شفاهی پاسخگوی سوال های داوران باشند. برندگان این مسابقه پس از امتیازدهی به ارائه های شفاهی در روز دوشنبه ۲۲ اسفند اعلام خواهد شد. فهرست الفبایی ده تیم برگزیده به شرح زیر است:

Active
Adler
ATU
B Statistics
Data Detectives
Dumb Statisticians
ML
Sleepy Racers
TehranRe
UT Data Academy