درباره آگنا

شرکت آمارگستران نیکوپرداز الوند (آگنا) در سال ۱۳۹۵ به شماره ۸۸۴ ثبت شده و از سال ۱۳۹۷ در مرکز رشد دانشگاه بوعلی سینا مستقر است.

مدیر عامل

دکتر رحیم محمودوند از سال ۱۳۷۶ به عنوان یک آماری وارد دنیای بازی با داده ها شد. از تولد آگنا حضور داشته و برای قد کشیدن آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.