برج داده

آگاهی از پدیده های گیتی و کشف رموز هستی از زمان پیدایش بشر آغاز شده است.  با زبان علم امروز می گوئیم پایه همه آگاهی ها و اکتشافات، داده بوده است. با این حساب علم داده، علم جدیدی نیست. گذشتگان با ابزارهای سنتی از درون داده ها، اطلاعات و دانش استخراج می کردند و امروزی ها با ابزارهای نوین همان کار را انجام می دهند. هر دو رویکرد مهم هستند و  ما را بهره مند می سازند ولی اعتبار هر دو رویکرد به کیفیت داده ها بستگی دارد. داده ها چونان پی ساختمان آگاهی بشر هستند. پس برای پی ساختمان آگاهی ارزش ویژه ای قائل باشیم. یک معمار تجربی یک ساختمان یک طبقه، دو طبقه و سه طبقه را به راحتی و به خوبی می سازد اما بدون شک توانایی ساخت یک برج بلندمرتبه را ندارد. پس برای ساخت برج هایی با پی داده از معماران داده کمک بگیرید.