نرم افزار SPSS مزیتی نسبت به سایر نرم افزارهای آماری دارد؟

نرم افزارهای آماری برای تسهیل و تسریع در تحلیل و توصیف داده ها طراحی شده اند. بنابراین هدف کلی آن ها شبیه به یکدیگر است اما در چگونگی فراهم کردن امکانات ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. برای تحلیل های معمولی و متداول تفاوتی بین SPSS و نرم افزارهای مشابهی چون Minitab وجود ندارد.

2022-09-02T03:55:33+04:3029 مرداد 1401|بدون ديدگاه

توانایی های نرم افزار Minitab کدام است؟

نرم افزار مینیتب بخش های بسیار زیادی از روش های آماری را در قالب منوهای آماده در اختیار کاربر قرار می دهد و با وجود آنکه در زمینه کدنویسی انعطافی ندارد اما در بخش هایی چون تحلیل واریانس، کنترل کیفیت آماری، سری زمانی فوق العاده عمل کرده است.

2022-01-10T17:03:49+03:3020 دی 1400|بدون ديدگاه
Go to Top